Melbud

Aktualności » zwiń

RENEXPO - Targi

Zapraszamy naszych klientów oraz sympatyków do odwiedzenia naszego stoiska na 5-tych Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej w Warszawie. Targi odbywają się w dniach 22-24.09. Serdecznie zapraszamy.

Data : 2015-09-22
więcej

Nysa - przepławka

W dniu 14.07.2015 zostaliśmy wybrani wspólnie z firmą BHE Dychów jako wykonawcy zadania: "Wykonanie przepławki dla ryb na wylocie zbiornika wodnego Nysa".

Data : 2015-07-22
planosubulate

Słupsk - Ring Kanalizacyjny

W dniu 03.07.2015 podpisaliśmy umowę na „Budowę sieci kanalizacyjnej od planowanej przepompowni przy ul. Gdańskiej do oczyszczalni ścieków w Słupsku” w ramach ETAPU II inwestycji pn.: „Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej - Ringu kanalizacyjnego Słupska”.

Data : 2015-07-06
więcej


O firmie

MELBUD S.A. jest wykonawcą robót budowlano-montażowych w branży sanitarnej, hydrotechnicznej i melioracyjnej. Specjalizujemy się w wykonawstwie oczyszczalni ścieków, pompowni przeciwpowodziowych, jazów elektrowni wodnych, wysypisk komunalnych, kanalizacji, wodociągów, melioracji, przewiertów, przecisków techniką bezwykopową i in.


Firma powstała w 1991 roku. Jest spółką całkowicie prywatną i opartą w całości na polskim kapitale.


Świadczymy usługi na rzecz jednostek samorządowych, jednostek budżetowych a także inwestorów prywatnych


Naszym atutem są ludzie. To dzięki nim osiągamy sukcesy, dbając o ich rozwój i zadowolenie. Równocześnie systematycznie inwestujemy w sprzęt i wyposażenie techniczne. W intensyfikacji rozwoju korzystamy z dofinansowania z dostępnych środków europejskich. Nasze przychody systematycznie rosną. W bogatej ofercie sprzętu, posiadamy specjalistyczne maszyny i urządzenia dla technik bezwykopowych, przewiertów i przecisków.


Firma wspiera również różne inicjatywy społeczne, charytatywne i sportowe. Aktywnie działa w strukturach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Toruniu i Bydgoszczy.