Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

Meridion

World COPD Day

7732205363 2022731753
ZUZANA SMATANOVÁ turné Echo 22.11.2018

ZUZANA SMATANOVÁ turné Echo 22.11.2018

BARDEJOVSKÉ KÚPELE, ECHO TOUR, Kino Žriedlo, 18:00

Zistiť viac/ #myModal1020 Bardejov 22 Nov
Makovická struna: 46. prehliadka ľudových piesní

unincreased

Prehliadka ľudových piesní

5629039084 443-927-5951

Bardejov 19. November/ udalosti, akcie.

Váš partner

9498518194
Národného projektu
„DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

DUÁLNE VZDELÁVANIE BARDEJOV

Kvalita zamestnancov musí byť silnou stránkou na ceste
za prosperitou.

  • Dualne vzdelávanie

OCENENIE PRE Å KOLU

Máte otázky?

Zavolajte Tel: 0544861950, fax: 0544861960

Riaditeľ školy: Ing. Peter Dulenčin, PhD.

Spojená škola J.Henischa, Bardejov

  • Å kolský rok (708) 942-4592.
    NOVINKA: nové učebné a študijné odbory v Bardejove