Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

O nás

0

Sme konštrukčná kancelária zameraná na všeobecné strojárstvo. Naše zameranie v konštruovaní a navrhovaní má široký záber od najmenších strojných súčiastok až po zložitejšie zostavy a schémy. Vytvárame normalizované technické výkresy, zostavy 2D, 3D pomocou najmodernejšieho softwareového vybavenia SolidWorks.

Vaše vstupné požiadavky, podmienky a potreby transformujeme našou metodickou a tvorivou prácou konštruktérov na technickú dokumentáciu výrobku, alebo iného objektu vhodného pre výrobu a použitie. Pri konštruovaní zohľadnujeme technické a ekonomické ukazovatele výroby.

0