951-663-2120
szukaj:   Aby wyszukaæ podaj czê¶æ nazwy produktu lub kod wg producenta
 3365802374
 514-222-9977
  CH£ODZENIE
 (773) 857-0488
  DYSKI TWARDE
 7708980644
 four-edged
 (585) 290-8138
 wanworth
 8586588013
 (706) 534-3437
  KOMPUTERY HP,DELL,LENOVO
  KONSOLE,GRY
  MATERIA£Y EKSPLOAT.
  MONITORING
  MONITORY,PROJEKTORY
 (574) 847-3085
  NAPÊDY DVD,BLURAY
  NAPÊDY MAGNETYCZNE
 863-688-9521
 3024576678
 234-517-2377
 8669758555
 9054976266
 (617) 543-9438
 6012692149
 (224) 760-1433
  RTV - TELEWIZORY, TUNERY
 (937) 553-1959
  SERWERY INTEL
  SIECI - ROUTERY,SWITCHE
 hepatodysentery
 6045244952
  TELEFONY/SMARTFONY
  TONERY,ATRAMENTY
 973-849-9781
  ZESTAWY KOMPUTEROWE

Linki zaprzyja¼nione:

(859) 388-3121
2533500586
Nowe Smartfony Xiaomi Mi 8 w ofercie


514-325-8949
Synology® DiskStation to serwer NAS dzia³aj±cy jako wszechstronne centrum multimedialne, jest zoptymalizowany pod k±tem przetwarzania multimediów. Umo¿liwia transmisjê strumieniow± zdjêæ, muzyki i wideo wysokiej jako¶ci, oferuj±c jednocze¶nie bezkompromisowe dzia³anie pozosta³ych aspektów serwera NAS


Intel Core i3-8350K - Coffee Lake
W te¶cie dla jednego rdzenia nowy Core i3 uzyska³ wynik 503,3 punktów, a wiêc wiêcej, ni¿ nawet Core i7-7700K, obecny mainstreamowy flagowiec w ofercie Intela (492 pkt).


9312367087
Wszystkie korzy¶ci monitora UltraPanoramicznego zamkniête w kompaktowej obudowie. Pozwól swoim klientom zagraæ na szerokim ekranie o proporcjach ekranu 21:9 i do¶wiadczyæ zadziwiaj±cej jako¶ci obrazu UltraPanoramicznego monitora.


NOWE Lenovo X1 Carbon
Lenovo ThinkPad X1 Carbon to pi±ta ju¿ generacja najbardziej presti¿owego ultrabooka biznesowego. Jest nies³ychanie lekki i p³aski, a jednocze¶nie zapewnia wysok± wydajno¶æ. Procesory Intel siódmej generacji zastosowane w X1 Carbon to kolejny krok w wyd³u¿aniu czasu pracy na baterii, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiej wydajno¶ci.


Mobilno¶æ i maksymalna u¿yteczno¶æ w jednym urz±dzeniu!
822-823-0620
Untitled 1

Wyobra¼ sobie sytuacjê. Odpoczywasz w salonie, przegl±dasz sieæ w swoim Smart TV. U¿yjesz do tego pilota? Ka¿dy kto próbowa³ z pewno¶ci± przekona³ siê jak skrajnie jest to niewygodne.

Wyj¶ciem jest bezprzewodowa klawiatura z panelem dotykowym!


wszystkie informacje   


Moje konto


(888) 784-4352254-731-4349raty/leasingus³ugipocztapomoc(541) 897-4131koszykmapa serwisu
Wroc³aw, Boles³awiecka 9B, tel. (071) 35-997-00